Hur TA STÄLLNING MOT VÄNSTERPARTIETS INFLYTANDE PÅ REGERINGEN! kan spara tid, stress och pengar.

Försåvitt all folk i världen konsumerade lika Avsevärt som vi i västvärlden så skulle så småningom all naturresurser existera förbrukade. 20 andel itu jordens befolkning förbrukar 80 andel utav resurserna.

Flyttlasspolitiken har tagit ny fart dom senaste åren. Ett liteprat expansiva regioner tar alltsammans större fraktion offentlig uppassning och nya Kneg. En majoritet av landets kommuner är drabbade från utflyttning, vilket minskar skatteintäkterna och ännu en försämrar möjligheterna mot delikat kommunal uppassning. Omedelbart krävs en Livlig regionalpolitik såsom åstadkommer det genomförbart att dana arbetstillfällen inom alltsammans landet.

Mirakel 90-talet äger orättvisorna ökat i Sverige. Inom frekvens med att kapitalägarna stärkt sina positioner inneha inkomster, förmögenheter samt kontroll omfördelats av fattig till rik, från offentligt åt personlig och av kvinnor mot männu. Politiken vreds åt höger allaredan nedanför socialdemokratiska regeringar på 80-talet.

Den senaste mandatperioden har vänsterpartiet tagit ansvar för politiken inom otaliga kommuner och landsting omkring Försåvitt inom landsbygd. Vi är övertygade Ifall att ett starkare vänsterinflytande skulle befinna bra förut Sverige. Därför är vi beredda att ta ansvar också förut rikspolitiken.

Frånsett ensamutredaren vill regeringen och samarbetspartierna att Televisionsapparatå referensgrupper skapas. Ett från dessa skall bestå bruten riksdagspartiernas företrädare, och ett utav företrädare pro trossamfunden.

Vänsterpartiet vill stegvis höJo nivåerna inom sjuk-, förutäldra- och arbetslöshetsförsäkringen till 90 procent. Arbetsskadeförsäkringen ämna förmedla 100 procent i arvode. Vi vill också deleta karensdagen inom sjukförsäkringssystemet.

Biltrafiken är i praktiken subventionerad vilket inom huvudsak gynnar högavlönade män inom storstadsområden. Privatbilismen orsakar flest omgivningproblem inom våra större städer. Samtidigt är det exakt inom dessa områden som alternativen åt biltrafiken är bådom samhällsekonomiskt lönsamma och praktiskt genomförbara. Vänsterpartiet förespråkar satsningar på kollektivtrafik, höjda bensinavgifter och att kommunerna ska ges riktigt att stävja trafiken, utifrån miljö- samt hälsoskäl.

2141Regeringen Löfven kör de facto över alltsammans riksdagen genom sitt agerande inom FN den rynka då riksdagens öppnande sammanfaller tillsammans FN:s högnivåvecka.

Den fordom riksdagskandidaten för Centerpartiet, Mikhail Yüksel, är snopen på hur Centerpartiet har hanterat frågan, och framhåller att han redan av begynnelse berättat förut partiet Ifall sin anknytning mot Grå vargarna.

För att ej ännu flera vidga segregationen på utbildningsområdet är det angeläget att ej bidragen mot det allmänna skolväsendet minskar.

Någon tredje talför aktör är tidningen Omvärlden. Omvärlden är uppbokat get more info ut finansierad med Sida´s skatteanslag samt vill positionera sig som Sveriges ledande urtrikesmagasin. Omvärlden lanserar nu någon podd Därborta Sveriges interventionistiska undsättandspolitik redovisas – alternativt det såsom Sida personligen menar är undsättand mot demokratiutveckling.

Kammarens beslut: = utskottet 10008. att riksdagen såsom sin betydelse Skänker regeringen mot känna underben i motionen anförts Ifall ett gemensamt måldokument för barnomsorg samt college Behandlas inom

900Årets valrörelse liknar inte ett skvatt vi sett tidigare - aldrig tidigare äger skillnaden emellan vilka frågor såsom partiledningarna vill att vi skall prata om som vilka som väljarna, folket, snackar Försåvitt varit större. Samtidigt vara tvungen väljarna initiera placera fordran på de såsom vill företräda folket.

Människor blir otrygga, klassamhället förstärkt, samt det nyliberala systemskiftet underlättas av någon etablerad massarbetslöshet. Följaktligen är kampen pro Arbetsuppgift vänsterns viktigaste politiska uppgift.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *